IMPRESSUM

Autor i voditelj projekta: Saša Šimpraga

Suradnici: Sanja Bachrach Krištofić, Sanja Baković, Tamara Banjeglav, Gildo Bavčević, Irena Bekić, Dušan Bilandžić, Lana Cavar, Marija Crnogorac, Lucija Ćurko, Magdalena Došen, Marija Gilić, Nikola Greiner, Aleksandar Hut Kono, Tvrtko Jakovina, Jasmin Jašaragić/Liga Dotka, Sanjin Kaštelan, Stipe Kostanić, Snježana Koren, Daniel Kovač, Mario Krištofić, Rita Leitner, Tonka Maleković, Ivana Mance, Dea Marić, Suzana Marjanić, Nataša Mataušić, Niko Mihaljević, Petra Milički, Aleksandar Milošević, Ana Ogrizović, Ana Opalić, Jelena Pašić, Zoran Pavelić, Tanja Petrović, Igor Premužić, Nataša Puškar, Ivana Sajko, Davor Sanvincenti, Marko Smokvina Marijić, Sandra Sterle, Helena Strugar, Alen Sućeska, Vesna Teršelič, Slaven Tolj, Ante Tonči Vladislavić, Tanja Vujasinović, Katarina Zlatec

Umjetnici: Saša Šimpraga, Davor Sanvincenti, Slaven Tolj, Daniel Kovač, Zoran Pavelić, Gildo Bavčević, Sandra Strele, Tonka Maleković

Članovi žirija: Gildo Bavčević, Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin, Ana Elizabet, Boris Greiner, Silva Kalčić, Daniel Kovač, Tonka Maleković, Antun Maračić, Ivana Meštrov, Sabina Sabolović, Davor Sanvincenti, Zoran Pavelić, Sandra Sterle, Darko Šimičić, Saša Šimpraga, Slaven Tolj, Tanja Vujasinović

Dizajn logotipa: Niko Mihaljević i Petra Milički
Dizajn web stranice: Petra Milički
Programer: Nikola Greiner
Podrške:

U 2012. godini projekt je, kao dio programa kulture sjećanja Documente – Centra za suočavanje s prošlošću, realiziran temeljem javnog natječaja i sredstvima Europske unije kroz program Active European Remebrance/Europe for Citizens, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Task force for International Cooperation on Holocaust, Education, Remembrance and Research. Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske ni Europske unije.

U 2013. godini projekt je temeljem javnih natječaja podržan od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

U 2014. godini projekt je temeljem javnog natječaja podržan od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

U 2015. godini projekt je temeljem javnog natječaja podržan od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

U 2016. godini projekt je održan bez proračuna.

U 2017. godini projekt je podržan od Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, Melite Jureša i Dereka McDonalda te Saše Šimprage.

U 2018. godini projekt je podržan od Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba i Saše Šimprage.

U 2019. godini projekt je podržan od Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba i Saše Šimprage.

U 2020. godini projekt je podržan od Srpskog narodnog vijeća i Saše Šimprage. Web stranica Virtualnog muzeja Dotrščina realizirana je zahvaljujući podrški Srpskog narodnog vijeća.

U 2021. godini projekt je podržan od Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Zahvale:

Sanja Bachrach Krištofić, Sanja Baković, Tamara Banjeglav, Gildo Bavčević, Irena Bekić, Robert Bernat, Dušan Bilandžić, Jadran Boban, Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin, Lana Cavar, Marija Crnogorac, Lucija Ćurko, Magdalena Došen, Katerina Duda, Ana Elizabet, Marija Gilić, Tia Glavočić, Boris Greiner, Nikola Greiner, Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatske šume, Aleksandar Hut Kono, Eugen Jakovčić, Tvrtko Jakovina, Jasmin Jašaragić/Liga Dotka, Nives Jozić, Melita Jureša, Silva Kalčić, Sanjin Kaštelan, Enes Kišević, Tvrtko Klarić, Stipe Kostanić, Snježana Koren, Daniel Kovač, Mario Krištofić, Rita Leitner, Tonka Maleković, Ivana Mance, Antun Maračić, Dea Marić, Suzana Marjanić, Francois Matarasso, Nataša Mataušić, Anica Mazura, Ivana Meštrov, Derek McDonald, Niko Mihaljević, Petra Milički, Aleksandar Milošević, Nikola Mokrović, Odvalimo se poezijom, Ana Ogrizović, Ana Opalić, Jelena Pašić, Zoran Pavelić, Darko Perica, Tanja Petrović, Igor Premužić, Nataša Puškar, Sabina Sabolović, Ivana Sajko, Davor Sanvincenti, Marko Smokvina Marijić, Srpsko narodno vijeće, Sandra Sterle, Helena Strugar, Alen Sućeska, Mirko Sužnjević, Mirna Šimat, Vesna Šimpraga, Darko Šimičić, Gordana Šokorac, Boris Štromar, Vesna Teršelič, Tim Documenta, Slaven Tolj, UVIJEK/Festival poezije otpora, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ante Tonči Vladislavić, Aneta Vladimirov, Tanja Vujasinović, Ivan Zidarević, Katarina Zlatec, Zrinjevac/Zagrebački holding, Dražen Žerjav, Uroš Živanović, 1POSTOZAGRAD

Kontakt:

vmdotrscina@gmail.com

Aktivnosti Virtualnog muzeja Dotrščina pratite i na Facebooku.